torsdag 28. mai 2009

Administrator på egen maskin

NRK Trøndelag var det i morgensendingene i dag en sak om at NTFK setter ned rettighetene på alle elevpcer fra "lokal administrator" til "bruker". Det er forståelig at elever reagerer på dette. Likevel tror jeg ikke at endringen vil oppleves som så dramatisk som det kanskje høres ut. Samtidig med at vi setter ned brukerrettighetene på pcene vi vi nemlig ta i bruk et nytt system for programvareutrulling. Forklart på en enkel måte gir dette systemet anledning til programvareinstallasjon uten at pcen fysisk leveres inn til IT-avdelingene. Dette betyr at innholdet på pcene til elevene ikke blir statisk, men kan oppdateres kontinuerlig. Resultatet blir høyere kvalitet på applikasjonene.

Selv om det nye systemet (SCCM) innbærer at elevene selv ikke kan legge inn alle programmer de vil, betyr ikke dette at vi setter ned foten mot "alt som er gøy". Programvaren som blir tilgjengelig kan deles inn i tre:
1. Generell programvare som alle skal ha på sin pc (f. eks. Office. Her ligger også mye av det elevene bruker privat, slik som MSN og iTunes)
2. Studiespesifikk programvare som er tilpasset elevens utdanningsprogram (f. eks. MultiCad for byggfag, Adobe for mediefag)
3. Valgfri felles programvare. I denne kategorien finner vi programvare som ikke er nødvendig til skolebruk, men som elevene selv kan velge å laste inn på pcen (f. eks. mindre brukte nettlesere, GeoGebra, Freemind, Datastudio). Lista over programvare som er valgfri skal bestemmes i samråd med og etter ønske fra elevene.

Hovedårsaken til beslutningen om å sette ned brukerrettighetene er det massive virusangrepet som NTFK ble utsatt for i februar i år. Brukere med administratorrettigheter utgjør en stor sikkerhetsrisiko i ethvert nettverk, fordi konsekvensen ved å bli hacket eller infisert er så mye større for en bruker med disse rettighetene. Dette blir dermed en sikkerhetsrisiko for alle brukerne i hele fylkeskommunen, i og med at alle pcene er koblet sammen i nettverk. Vi har dessuten et ansvar for å redusere muligheten for at virusangrep skal spre seg også utenfor fylkeskommunen.

I tillegg til virusfaren er det også en del andre grunner til at brukerne ikke bør ha anledning til å legge inn alt de ønsker seg på pcer som i hovedsak skal brukes til undervisningsformål. Blant annet må pcene til elevene være i en slik stand at de kan brukes i undervisning og på eksamen. Dette er langt fra alltid tilfellet nå. På tross av at IT-reglemenetet som elevene har skrevet under på tydelig sier at alt innhold på pcen skal være i henhold til gjeldende lisensbestemmelser, er det mange elever som legger til innhold som er til skade for både sikkerhet og funksjonalitet på maskinene.

Jeg er helt enig i at det er hensiktsmessig at eleven får bruke pcene til annet enn skolearbeid. Det må likevel understrekes at maskinene ikke er elevenes private. De er finansiert av fylkeskommunen, som eier maskinene så lenge eleven er i opplæring. Når eleven har fullført opplæringsløpet får de overlevert maskinene vedelagsfritt. Det eleven betaler for dette, er en egeandel på kr 800 per år. Egenandelen tilsvarer et utstyrsstipend som alle elever får fra Lånekassen. NTFK bruker et tosifret antall millioner hvert år på å sikre god pc-tilgang for elever i videregående opplæring i Nord-Trøndelag. Forutsetningen er selvsagt at pcene er i en slik stand at de kan brukes opplæringsformål - og til eksamen.Når brukerrettighetene nå settes ned vil elevene fortsatt kunne:

- lagre, endre og slette egne filer

- kjøre systeminnstallerte filer

- endre personlige innstillinger

- får tilgang til nettet

- skrive til lokale og nettverksskrivereDet de IKKE kan gjøre er å:

- endre systeminnstillinger, operativsystemfiler og programfiler

- legge til skrivere

- konfigurere systemet for fildeling